LocalFarm

โรงสีชุมชนตำนาน

อ.เมือง จ.พัทลุง

เกี่ยวกับสวน

"โรงสีชุมชนตำนาน" เป็นโรงสีข้าวของวิสาหกิจชุมชนบ้านโตระ ที่คนในชุมชนรวมกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์มาเป็นระยะเวลา 10 ปีแล้ว ทางชุมชนเราใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ไม่มีสารเคมี และใช้น้ำหมักที่ทำจากมูลสัตว์เท่านั้น ข้าวส่วนใหญ่ที่พวกเราปลูกเป็นข้าวสังข์หยด โดยข้าวของเราได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แล้วเมื่อปี 2562 เรามีการจำหน่ายข้าวให้ลูกค้าโดยตรงทั้งหน้าบ้านและตลาดชุมชน มั่นใจได้ว่าข้าวสังข์หยดของเรามีรสชาติยอดเยี่ยม และไม่เป็นสองรองใครแน่นอน

สินค้าอื่นๆ ภายในสวน

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลและตามราคาขึ้นลงของตลาด

ข้าวสังข์หยด (ซ้อมมือ)

ราคา 50 บาท/กิโลกรัม

ข้าวหอมราชนิ (กล้อง)

ราคา 40 บาท/กิโลกรัม

ข้าวเล็บนก (ซ้อมมือ)

ราคา 40 บาท/กิโลกรัม

ข้าวสามสี (กล้อง)

ราคา 50 บาท/กิโลกรัม

Pre-OrderPRE-ORDER

ข้าวหอมราชนิ (ขาว)

ราคา 40 บาท/กิโลกรัม

ข้าวหอมราชนี (ซ้อมมือ)

ราคา 40 บาท/กิโลกรัม

ข้าวสังข์หยด (กล้อง)

ราคา 50 บาท/กิโลกรัม

Pre-OrderPRE-ORDER

ข้าวเล็บนก (ขาว)

ราคา 40 บาท/กิโลกรัม