LocalFarm

fresh value

อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

เกี่ยวกับสวน

เรามีแหล่งเพาะปลูกที่ดี สภาพอากาศและปริมาณฝนที่เหมาะสมในการปลูกส้มโอโดยเฉพาะ และมีระบบการจัดการฟาร์มที่ดีตามมารฐานการรับรอง GAP. ซึ่งเราภูมิใจในผลไม้ไทยระดับพรีเมี่ยมของเรา ถือเป็น AMAZING OF FRUIT เราให้ความสำคัญในทุกๆขั้นตอนการผลิต และการตรวจสอบขั้นสุดท้าย เราใช้แรงงานคนในการคัดแยกและคัดเกรดสินค้าแทนเครื่องจักร ซึ่งมีความยืดหยุ่นและทำให้เราได้สินค้าระดับพรีเมี่ยมทุกลูกก่อนการส่งมอบ เราต้องการไปสู่ตลาดโลกเพื่อให้ทุกคนได้รู้จักผลไม้ไทย ซึ่งถือเป็นรสชาติระดับ Signature ส่งมอบคุณค่าที่ดีที่สุดจากฟาร์มสู่ผลิตภัณฑ์ส้มโอทับทิมสยาม นั่นคือมูลค่าสูงสุดของแบรนด์ ที่เรามอบให้ลูกค้า

สินค้าอื่นๆ ภายในสวน

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลและตามราคาขึ้นลงของตลาด

SaleSALE

รวมค่าส่ง

รวมค่าส่ง

ส้มโอทับทิมสยาม ไซส์ M จำนวน 2 ลูก

700 บาท/กล่อง
ราคา 600 บาท/กล่อง

SaleSALE

รวมค่าส่ง

รวมค่าส่ง

ส้มโอทับทิมสยาม ไซส์ S จำนวน 2 ลูก

600 บาท/กล่อง
ราคา 500 บาท/กล่อง

SaleSALE

รวมค่าส่ง

รวมค่าส่ง

ส้มโอทับทิมสยาม ไซส์ L จำนวน 2 ลูก

800 บาท/กล่อง
ราคา 700 บาท/กล่อง

SaleSALE

รวมค่าส่ง

รวมค่าส่ง

ส้มโอทับทิมสยาม ไซส์ Jumbo จำนวน 2 ลูก

900 บาท/กล่อง
ราคา 800 บาท/กล่อง

SaleSALE

ส้มโอทับทิมสยาม ปอกพร้อมทาน

3500 บาท/กล่อง
ราคา 3200 บาท/กล่อง