LocalFarm

เม่าหลวงภูพาน (บ้านชาโต้ Baan cha teau)

อ.ภูพาน จ.สกลนคร

เกี่ยวกับสวน

น้ำหมากเม่าสกลนคร "เม่าหลวงภูพาน" เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่ผลิตจากผลหมากเม่า ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นเบอรี่ของไทย มีการจัดการดำเนินการฟาร์มในรูปแบบ "กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายเม่าหลวงภูพาน" โดยกลุ่มเครือข่ายผลิตผลหมากเม่าสด หมากเม่าสกลนคร ผลสดในรูปแบบแปลงอินทรีย์ธรรมชาติบนเขตเทือกเขาภูพาน อันอุดมสมบูรณ์ ด้วยลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชพรรณและผลไม้เมืองร้อนหลายชนิด ทำให้ผลไม้ในเขตบริเวณนี้มีรสชาติดี โดยเฉพาะเบอรี่คือหมากเม่าเบอรี่ เติบโตและมีรสชาติดี มีคุณภาพ มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งการรับประทานผลสดที่ปลอดภัยและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสกลนคร

สินค้าอื่นๆ ภายในสวน

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลและตามราคาขึ้นลงของตลาด

หมากเม่าสกลนครผลสด

ราคา 150 บาท/กิโลกรัม

น้ำหมากเม่าแท้100% ขนาด 300 มล.

ราคา 250 บาท/ขวด

น้ำหมากเม่าแท้ 100% ขนาด 500 มล.

ราคา 420 บาท/ขวด