Banlaemsak K.

Banlaemsak K.

Thailand


Member Since

July 2020

Response Rate

49%

Response Time

About 3 hours


About Me

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านแหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ “ชุมชน 3 วัฒนธรรม” ประกอบไปด้วย พุทธ มุสลิม จีน ที่อยู่รวมกันมาช้านาน เยี่ยมชมวิถีชีวิตประมง Workshop ผ้าบาติก ล่องเรือปลูกป่าเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับป่าโกงกางของพื้นที่ปลายด้ามขวานไทยMember Since

July 2020

Response Rate

49%

Response Time

About 3 hours