Homeตั๋วคนไทยตั๋วกระเช้านองปิง 360 ราคาพิเศษ (Ngong Ping 360)
SEP
22
SEP
23
SEP
24

ตั๋วกระเช้านองปิง 360 ราคาพิเศษ (Ngong Ping 360)

Wishlist

Detail

ชมทัศนียภาพฮ่องกงแบบ 360 องศา ตลอดระยะเวลา 25 นาที เพลิดเพลินกับสถาปัตยกรรมของหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิงและวัดโปหลิน พร้อมขอพรจากพระพุทธรูปยักษ์กลางแจ้ง พระพุทธรูปเทียนถาน


ข้อมูลกิจกรรม

- เปิดให้บริการทุกวัน - กระเช้าอาจปิดให้บริการ หากมีพายุไต้ฝุ่นหรือสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย โปรดตรวจสอบ - แถวการรอใช้บริการอาจจะยาวมาในช่วงฤดูการท่องเที่ยว ***กระเช้านองปิง ปิดทำการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2562***

เงื่อนไขการใช้ตั๋ว

- กรุณาโชว์อีเมลล์ที่ได้รับการยืนยัน (confirmation email) และนำไปยื่นหน้าทางเข้า - ตั๋วเด็ก ใช้ได้สำหรับเด็กอายุ 3-11 ปี - ตั๋วมีอายุการใช้งานถึง 31 ธันวาคม 2562 - กรุณาแสดงหนังสือเดินทางแก่เจ้าหน้าที่ก่อนใช้บริการ - สามารถใช้ตั๋วได้ในวันถัดไปหลังจากวันที่ซื้อตั๋ว ไม่สามารถซื้อตั๋วและใช้ในวันเดียวกันได้ - เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี สามารถเข้าได้ฟรี โดยอาจต้องแสดงเอาสารยืนยันอายุกับเจ้าหน้าที่

เงื่อนไขการยกเลิก

- เมื่อชำระเงินและได้รับการยืนยันแล้ว จะไม่สามารถยกเลิก เปลี่ยนหรือคืนได้

การเดินทาง

- รถไฟ MTR ลงสถานี Tung Chung ทางออก B - รถบัส หมายเลข E11, E21, E23, E31, E32, E33, E34, E41, E42, 1R, S1, 2, 21 และ 23


Starting at

THB 385.00

Starting at

THB 385.00