เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ไก่ดำ บ้านเขาหลักแวะชุมชนเลี้ยงไก่ดำทำกล้วยหินฉาบชิมกล้วยหินฉาบของดีบ้านเขาหลักกิจกรรมล่องแก่งสุดมันส์ทำกิจกรรมบวชป่าซ้อนมอเตอร์ไซต์เส้นทางธรรมชาติรับประทานอาหารพื้นบ้าน
HomeTrang2 Days- 1 Night at Khao Lak

2 Days- 1 Night at Khao Lak

Wishlist

Group Size

joined Tour

Durations

3 Hours

Vehicle

Private Motorcycle

Free

Hotel Pickup

Hosted In

ไทย, English

Includes

Transport, Ticket, Food


Khao Lak Community Base Tourism(CBT ) is outstanding for a fun and adventurous rafting activity which you can see a wonderful atmosphere, enjoy our highlighted activity, Kayak Rafting. what's more! you will be able to absorb adorable scenic water route along the waterway. However, there is another highlight of this village, the black chicken (literally black), which is one of unseen creatures in Thailand.

Itinerary

12:00

Arrive at the village and have local lunch at the community hall.

13:00

First stop, you will visit sweet banana crisp making group to see how they make it. Surely, you can buy it as a souvenir.

14:00

Next, you will be prepared for the kayak rafting. After that, we will take around 1.30-2 hours rafting along the waterway.

16:00

Then, we will get back to the hall to change clothe and grab some snack.

16:30

We will continue going to the village of goats. We will be able to see how they raise goats.

17:00

Let's move to the village that raises black chicken. You will see the process of how they take care of that rare creature.

17:30

After that, it's time to get back to your accommodation.

00:00

Activities of Day 2

07:00

Welcome to beautiful morning, feel a chill fresh air, and witness the beauty of mist.

08:00

After that, we will go to have local breakfast.

10:30

Then, it's time to explore the watershed forest, and the water cave.

12:00

Let's take a little break for lunch besides the the wonderful natural stream.

13:00

You will be surprised by joining forest ordination ceremony.

14:00

After that, we will grab a snack at break time here.

15:00

Our trip ends now. I hope you enjoy our trip.

Price Conditions

Transportation fares are included.

Admission fees are included.

Meals are included.


Why this trip?

This trip is leading by local community and local experts who know the area very well, so you will experience a memorable local trip which you can be helpful to generate income to local community, and they will have more encouragement to develop better tourist attractions and activities for tourists.

Things to prepare for the trip

swimming suit, sunscreen, dry clothe to change, shoes for walking on slope stone area, towel

Conditions

*Please book this trip 7 days in advance ** This price doesn't include pickup fare

Meeting Point

Hotel Pickup

- Hotel Pickup in Trang Area


Book with TakeMeTour
and get a free insurance!
THB 1,250.00 / Person
Book with TakeMeTour
and get a free insurance!
THB 1,250.00 / Person